Doktor pedagoških nauka iz oblasti razredne nastave i njemačkog jezika – 180 ECTS

Doktor pedagoških nauka iz oblasti razredne nastave i njemačkog jezika