PRIJAVLJIVANJE I UPIS KANDIDATA ZA I, II i III CIKLUS AKADEMSKIH STUDIJA UNIVERZITET „PRIVREDNA AKADEMIJA“ BRČKO DISTRIKT BiH

I. CIKLUS AKADEMSKIH STUDIJA

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija prijavljuje se na odabrani  fakultet i polaže ispit  za provjeru znanja,  odnosno  sklonosti i sposobnosti.

Predupisno testiranje, posredstvom rješavanja testova koji su postavljeni na sajtu Univerziteta, obavlja se u prostorijama Univerziteta „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH. 

Redoslijed kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu: opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, uspjeha na maturi i rezultata postignutog na ispitu za provjeru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti. Rang-lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim mjerilima. Kandidat može da osvoji najviše 100 bodova.

Fakultet utvrđuje Privremenu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

Učesnik konkursa koji smatra da redoslijed kandidata na Privremenoj rang-listi nije utvrđen na način predviđen Pravilnikom, može podnijeti žalbu Nastavno-naučnom vijeću fakulteta na kome je konkurisao za prijem, u roku od tri dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste. Vijeće fakulteta, u roku od 24 sata od prijema, rješava predmet po žalbi. Nakon odlučivanja po prispjelim prigovorima, odnosno žalbama, fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi sljedeća dokumenta:
- diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili ovjerena fotokopija)
- svjedočanstva od I do IV razreda srednje škole (originali ili ovjerene fotokopije)
- elektronski očitanu ličnu kartu ili izvod iz matične knjige rođenih
- potvrda o položenom ispitu za provjeru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti
- 2 fotografije za indeks
- indeks
- 2 ŠV (obrasca koja obezbjeđuje Univerzitet)
- dokaz o uplati školarine.

Šta treba da znate o procesu upisa na željeni studijski progam?

01.

Izbor studijskog program

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih akademskih prijavljuje se na odabrani fakultet i polaže ispit za provjeru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti.

02.

Predupisno testiranje

Predupisno testiranje, posredstvom rješavanja testova koji su postavljeni na sajtu Univerziteta, obavlja se u prostorijama Univerziteta „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH.

03.

Online testiranje

Testiranje se može obaviti i elektronskim putem posredstvom sajta www.privrednaakademija.edu.ba.

04.

Upisna dokumentacija

- diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili ovjerena fotokopija) - svjedočanstva od I do IV razreda srednje škole (originali ili ovjerene fotokopije) - elektronski očitanu ličnu kartu ili izvod iz matične knjige rođenih - potvrda o položenom ispitu za provjeru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti - 2 fotografije za indeks - indeks - 2 ŠV (obrasca koja obezbjeđuje Univerzitet) - dokaz o uplati školarine.

05.

Rangiranje kandidata

Rang-lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim mjerilima. Kandidat može da osvoji najviše 100 bodova. Pod opštim uspjehom u srednjoj školi podrazuijmeva se zbir prosječnih ocjena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na ispitu za provjeru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti, kandidat može da osvoji do 60 bodova.

06.

Konačna rang lista

Vijeće fakulteta, u roku od 24 sata od prijema, rješava predmet po žalbi. Nakon odlučivanja po prispjelim prigovorima, odnosno žalbama, fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

II. CIKLUS AKADEMSKIH STUDIJA

USLOVI UPISA:

– ostvarenih 240 ESPB na prethodnom nivou studija

Dokumenta potrebna za upis:
– ovjerena fotokopija diplome studija I stepena
– izvod iz matične knjige rođenih i lična karta
– dvije fotografije za indeks
– uvjerenje o državljanstvu

III. CIKLUS AKADEMSKIH STUDIJA

USLOVI UPISA:

– ostvarenih 300 ESPB na prethodnim nivoima studija

Komisija za prijem na doktorske akademske studije cijeniće ispunjenost formalnih i suštinskih uslova za upis na predmetne studije.

Dokumenta potrebna za upis:
– ovjerena fotokopija diplome studija I i II stepena
– izvod iz matične knjige rođenih i lična karta
– dvije fotografije za indeks
– biografija
– uvjerenje o državljanstvu

Često postavljana pitanja

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija prijavljuje se na odabrani  fakultet i polaže ispit  za provjeru znanja,  odnosno  sklonosti i sposobnosti.

Redoslijed kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu: opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, uspjeha na maturi i rezultata postignutog na ispitu za provjeru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti.

Predupisno testiranje obavlja se u prostorijama Univerziteta „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH a može obaviti i elektronskim putem posredstvom sajta Univerziteta.

Pored redovne nastave u prostorijama Univerziteta biće omogućeno praćenje nastave putem online predavanja.

Za dodatna pitanja

Popunite upitnik