Doktorske studije – Informatika

Doktor računarskih i informatičkih nauka; Doktor matematičkih i informatičkih nauka; Doktor matematičkih i fizičkih nauka u obrazovanju; Doktor tehničkih i računarskih nauka u obrazovanju

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor računarskih i informatičkih nauka; doktor matematičkih i informatičkih nauka; doktor matematičkih i fizičkih nauka u obrazovanju; doktor tehničkih i računarskih nauka u obrazovanju – 180 ECTS.

Doktor računarskih i informatičkih nauka je stručnjak koji ima duboko razumijevanje i napredno znanje o računarskoj nauci  i informacijskoj tehnologiji. Njihov rad se uglavnom sastoji od istraživanja u ovim područjima, te razvoja novih tehnologija i metoda za rješavanje računarskih problema. Mogu raditi u akademskim ustanovama, privatnom sektoru ili u državnim institucijama.

Doktor matematičkih i informatičkih nauka je stručnjak koji kombinuje matematičke koncepte i algoritme u razvoju novih tehnologija i metoda za rješavanje računarskih problema. Njihov rad se uglavnom sastoji od istraživanja i razvoja novih tehnologija i metoda, te njihove primjene u različitim industrijama. Mogu raditi u akademskim ustanovama, privatnom sektoru ili u državnim institucijama.

Doktor matematičkih i fizičkih nauka u obrazovanju je stručnjak koji kombinuje koncepte matematike i fizike s pedagoškim metodama učenja i podučavanja. Njihov rad se uglavnom sastoji od istraživanja u ovim područjima, te razvoja novih pedagoških pristupa za učenje matematike i fizike u različitim nivoima obrazovanja. Mogu raditi u akademskim ustanovama ili u državnim institucijama.

Doktor tehničkih i računarskih nauka u obrazovanju je stručnjak koji kombinuje koncepte tehničkih i računarskih znanosti s pedagoškim metodama učenja i podučavanja. Njihov rad se uglavnom sastoji od istraživanja u ovim područjima, te razvoja novih pedagoških pristupa za učenje tehničkih i računarskih znanosti u različitim nivoima obrazovanja. Mogu raditi u akademskim ustanovama ili u državnim institucijama.