Obavještenje za studente druge godine Poslovnog i pravnog fakulteta iz predmeta Uvod u građansko i stvarno pravo

Obavještavaju se studenti druge godine Poslovnog i pravnog fakulteta da će kosultacije iz predmeta Uvod u građansko pravo i stvarno pravo biti održane 27.10.2023. godine sa početkom u 16 časova. Konsultacije će se obaviti u kancelariji broj 2 na drugom spratu u zgradi univerziteta ili putem platforme za učenje na daljinu a u sklopu predmeta u odgovarajućoj sekciji.