Osnovne studije

Navedeni Studijski programi obuhvataće naučnu oblast na Pedagoškom programu a tri ciklusa akademskih studija. Prvi ciklus biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani na određenom modulu  – 240 ECTS.

Razredna nastava

Profesor razredne nastave je stručnjak za obrazovanje koji predaje u osnovnoj školi, uči učenike o osnovnim predmetima kao što su matematika, jezik, društvene nauke i prirodne nauke. Oni su odgovorni za stvaranje poučnih planova i programa, ocenjivanje učenika i rad sa roditeljima.

 

Vaspitač predškolske djece

Vaspitač predškolske djece je stručnjak za vaspitanje dece uzrasta od tri do šest godina. Oni su odgovorni za stvaranje sigurnog i ugodnog okruženja u učionici, učenje djece osnovnih vještina, kao što su čitanje, pisanje i brojanje, kao i podsticanje socijalizacije i emocionalnog razvoja.

 

Pedagog i psiholog

Profesor pedagogije i psihologije je stručnjak za obrazovni proces i psihološke faktore koji utiču na učenje i razvoj. Oni se bave istraživanjem i proučavanjem procesa učenja, formiranja stavova i ponašanja, kao i uticaja okoline na razvoj pojedinca.

 

Fizička kultura i vaspitanje

Profesor fizičke kulture i vaspitanja je stručnjak za fizički razvoj i zdravlje. Oni predaju vježbe i aktivnosti koje pomažu učenicima da steknu osnovne motoričke veštine, održavaju zdrav životni stil i razvijaju emocionalnu i socijalnu dobrobit.

 

Razredna nastava i engleski jezik | Razredna nastava i njemački  jezik

Diplomirani profesor razredne nastave i engleskog/njemačkog  jezika  je stručnjak sa znanjem o pedagogiji i metodama nastave za osnovne škole, sa posebnim naglaskom na engleski/nejmački jezik. Njihova uloga obuhvata planiranje i izvođenje nastave za različite uzraste, razvijanje jezičkih veština kod učenika i pružanje kvalitetne edukacije.

 

Engleski i njemački jezik

Diplomirani profesor engleskog jezika i njemačkog jezika je stručnjak sa dubokim znanjem i veštinama u podučavanju oba jezika. Njegova uloga obuhvata planiranje i izvođenje nastave za različite uzraste, razvijanje jezičkih veština kod učenika i pružanje kvalitetne jezičke edukacije.

 

Istorija i latinski jezik

Diplomirani profesor istorije i latinskog jezika je stručnjak sa znanjem o istorijskim događajima i razvoju latinskog jezika. Njegova uloga obuhvata podučavanje istorijskih događaja i procesa, kao i latinskog jezika kao klasičnog jezika.

 

Geografija i prostorno planiranje

 

Diplomirani profesor geografije i prostornog planiranja kombinira proučavanje geografskih fenomena s vještinama planiranja i upravljanja prostorom. Studenti će razumjeti fizičke i ljudske aspekte geografije te naučiti kako analizirati i planirati prostor za održiv razvoj. Ova diploma omogućava rad kao profesor geografije u školama ili u planerskim agencijama, vladinim institucijama i organizacijama koje se bave uređenjem i razvojem prostora.

 

Razredna nastava i likovno vaspitanje

Diplomirani profesor razredne nastave i likovnog vaspitanja je stručnjak sa znanjem o pedagogiji, metodama podučavanja i likovnom izražavanju. Njegova uloga obuhvata planiranje i izvođenje nastave za osnovnoškolce, razvijanje kreativnosti i likovnih veština kod učenika.

 

Razredna nastava i muzičko vaspitanje

Diplomirani profesor razredne nastave i muzičkog vaspitanja je stručnjak sa znanjem o pedagogiji, metodama podučavanja i muzičkom izražavanju. Njegova uloga obuhvata planiranje i izvođenje nastave za osnovnoškolce, razvijanje muzičkih veština i razumevanja muzike kod učenika.

 

Trener u sportu

Diplomirani trener u sportu je stručnjak sa znanjem o sportskim veštinama, metodama treninga i teorijama sportske prakse. Njegova uloga obuhvata vođenje treninga, razvoj sportskih veština, analizu performansi sportista i kreiranje efikasnih trening programa.

 

Fizička kultura i trener u sportu

Diplomirani profesor fizičke kulture i trener u sportu je stručnjak sa znanjem o fizičkom razvoju, sportskim veštinama i metodama treninga. Njegova uloga obuhvata podučavanje fizičke aktivnosti, vođenje sportskih treninga i edukaciju sportista.