Magistarske studije – Razredna nastava

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar na odgovarajućem modulu – 60 ECTS

Razredna nastava

Ovaj program usavršava vještine pedagoškog rada s osnovnoškolskom djecom. Studenti će se baviti naprednim metodama poučavanja, proučavati razvoj djece i razvijati sposobnosti prilagodbe nastavnog procesa različitim potrebama učenika.

Razredna nastava i engleski jezik | Razredna nastava i njemački jezik

Ovi programi spajaju pedagošku stručnost s nastavom stranih jezika. Studenti će istražiti metode učenja jezika i razvoja jezičnih vještina kod djece, omogućavajući im da budu kvalificirani nastavnici i jezični edukatori.

Razredna nastava i likovno vaspitanje  | Razredna nastava i muzičko vaspitanje

Ovi programi kombiniraju pedagogiju s umjetničkim vaspitanjem. Studenti će se posvetiti razumijevanju umjetničkog razvoja djece i razvoju kreativnih metoda nastave u likovnom ili muzičkom području.

Engleski jezik i njemački jezik

Studenti će se usavršiti u predavanju engleskog i njemačkog jezika. Program će obuhvatiti jezičku analizu, metodologiju učenja stranih jezika i razvoj komunikacijskih vještina kod učenika.

Istorija i latinski jezik

Ovaj program spaja nastavu povijesti s latinskim jezikom. Studenti će istražiti povijesne događaje i razvoj latinskog jezika, omogućavajući im da budu stručnjaci za ove oblasti.

Geografija i prostorno planiranje

Magistarski program kombinira proučavanje geografije s tehnikama i metodama prostornog planiranja. Studenti će se baviti geografskim analizama i razvojem održivih urbanističkih rješenja.

Vaspitač predškolske djece

Program je usmjeren na obuku vaspitača za rad s djecom predškolske dobi. Studenti će istražiti razvojne potrebe djece, pedagoške pristupe i metode rada u vrtićima.

Pedagogija i psihologija

Ovaj program kombinira proučavanje pedagoških metoda s psihološkim razumijevanjem učenja i razvoja. Studenti će se posvetiti istraživanju procesa učenja, motivacije i razvoja djece.

Fizička kultura i vaspitanje

Magistarski program usmjerava se na pedagoške aspekte fizičke kulture i tjelesnog vaspitanja. Studenti će razviti vještine vođenja nastave tjelesnog vaspitanja i promicanja zdravog načina života.

Trener u sportu

Ovaj program omogućava usavršavanje kao trenera u sportskom okruženju. Studenti će istražiti sportske metode, kondicijsku pripremu, psihološke aspekte treninga i vođenje sportskih timova.

Fizička kultura i trener u sportu

Kombinira pedagošku stručnost s treningom i vođenjem sportskih timova. Studenti će se posvetiti nastavi tjelesnog vaspitanja i razvoju sportskih programa.