Magistarske studije – Informatika

Magistar profesor računarstva i informatike; Magistar profesor matematike i informatike; Magistar profesor matematike i fizike; Magistar profesor tehnike i računarstva

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom programu sa 60 ECTS bodova, i to magistar sa odabranim izbornim predmetima odgovarajučeg modula – 60 ECTS.

Magistar profesor računarstva i informatike predaje napredne koncepte iz područja računarske nauke i informacijskih tehnologija na različitim nivoima obrazovanja. Njihov rad može uključivati ​​predmete kao što su baze podataka, softversko inženjerstvo, računarske mreže, umjetna inteligencija, računalne vizije, programiranje i druge slične teme.

Magistar profesor matematike i informatike kombinuje matematičke koncepte s primjenom računarskih tehnologija i algoritama. Njihov rad može uključivati ​​predmete kao što su diskretna matematika, algoritmi, teorija grafova, matematička statistika, umjetna inteligencija, te primjena matematike u računarskoj grafici i drugim područjima.

Magistar profesor matematike i fizike kombinuje koncepte iz matematike i fizike te ih predaje na različitim nivoima obrazovanja. Njihov rad može uključivati ​​predmete kao što su diferencijalne jednačine, teorija vjerovatnosti, statistika, teorijska fizika, mehanika, termodinamika, optika, elektromagnetizam i druge slične teme.

Magistar profesor tehnike i računarstva predaje predmete iz područja tehničkih i računarskih nauka, kao što su mašinstvo, elektrotehnika, programiranje, robotika, automatizacija procesa i slično. Njihov rad može uključivati ​​i razvoj praktičnih vještina kod učenika i studenata kroz radionice i projekte.

Sva ova zanimanja imaju zajednički cilj razvijanje znanja i vještina studenata u određenim područjima te ih pripremaju za karijeru u tom području. Magistar profesor obično radi u srednjim ili visokoškolskim ustanovama, gdje priprema i izvodi nastavne časove, ocjenjuje radove učenika ili studenata, te surađuje s drugim nastavnicima i stručnjacima za razvoj nastavnih programa.