Doktor nauka iz oblasti defektologije – 180 ECTS

Doktor nauka iz oblasti defektologije