Doktor pedagoških nauka iz oblasti trener u sportu – 180 ECTS

Doktor pedagoških nauka iz oblasti trener u sportu